Banner
Home Kam v létě za zábavou

Tipy na léto

V okolí našeho pensionu Mandl najdete spoustu zajímavostí. Nezáleží jaké počasí právě je, vždy si najdete zajimavý tip na výlet. V našem kraji se rozhodně nudit nebudete.

Aquapark Ústí nad Orlicí

Aquapark Ústí nad Orlicí nabízí rekreační a plavecký bazén o délce 25m. V rekreačním bazénu naleznete vodní atrakce jako chrliče, vodní hřib, vzduchovače, skluzavku a 6 masážních lavic. V Aquaparku Ústí nad Orlicí se můžete projet na tobogánu dlouhém 101m nebo na skluzavce „Kamikadze“ s převýšením 6,80m.

Pro děti jsou v aquaparku Ústí nad Orlicí určeny bazénky s kaskádami a skluzavkou.

V areálu aquaparku Ústí nad Orlicí dále naleznete občerstvení, kurt na plážový volejbal, vodní fotbal a aerobik.

 

Toulovcovy Maštale (15 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021)

chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.

Kozlovský kopec

vrchol o nadmořské výšce 601 m. Roku 1933 na něm byla postavena chata M. Švabinského, dnes penzion s možností občerstvení. 100 m od chaty je typizovaná telekomunikačně-vyhlídková věž.

Kozlov

- víska, spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873-1962), který zde pobýval před 1. svět. válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy. V jejím západním dřevěném štítě je originální malba - dva prosebníci a sv. Václav v rostlinném ornamentu. V chalupě se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce.

Litomyšl – rodný byt Bedřicha Smetany

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou přestaveny též ostatní Smetanovy "domovy" (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Goteborg, Jabkenice).
Vyjma několika předmětů z majetku Regionálního muzea v Litomyšli je většina vystavených exponátů zapůjčena Národním muzeem- Muzeem české hudby v Praze. Stálá expozice je každoročně obohacená doprovodnou výstavou k hudebnímu festivalu Smetanova Litomyšl.
Andrlův Chlum  - vrchol s rozhlednou nad městem Ústí nad Orlicí. Cesta z Ústí vede podél 14 kapliček křížové cesty z r. 1755.