Banner
Home Kam v létě za zábavou Toulovcovy Maštale (15 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021)

Toulovcovy Maštale (15 km od Litomyšle, cyklotrasa č. 4021)

chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.