Banner

Kozlov

- víska, spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873-1962), který zde pobýval před 1. svět. válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy. V jejím západním dřevěném štítě je originální malba - dva prosebníci a sv. Václav v rostlinném ornamentu. V chalupě se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce.