Banner
Home Kam v létě za zábavou Litomyšl – rodný byt Bedřicha Smetany

Litomyšl – rodný byt Bedřicha Smetany

V přízemních prostorách bývalého zámeckého pivovaru, kde se v roce 1824 narodil Bedřich Smetana, je zřízena expozice, která připomíná dobu skladatelova dětství v Litomyšli. Návštěvníkovi se snaží přiblížit atmosféru tehdejší domácnosti Smetanových, rodinný život, s ním související události a ve výběru pak také jejich odraz ve Smetanově tvorbě. V hlavních rysech jsou přestaveny též ostatní Smetanovy "domovy" (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Goteborg, Jabkenice).
Vyjma několika předmětů z majetku Regionálního muzea v Litomyšli je většina vystavených exponátů zapůjčena Národním muzeem- Muzeem české hudby v Praze. Stálá expozice je každoročně obohacená doprovodnou výstavou k hudebnímu festivalu Smetanova Litomyšl.
Andrlův Chlum  - vrchol s rozhlednou nad městem Ústí nad Orlicí. Cesta z Ústí vede podél 14 kapliček křížové cesty z r. 1755.